Субота, 08 лютого 2014 14:35

Нормативно-правова база


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ

Конституція України

Закон України "Про освіту"

Про дошкільну освіту: Закон України

Про загальну середню освіту: Закон України

Про позашкільну освіту: Закон України

Державна національна програма "Освіта"    

Про порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів: Постанова Кабінету Міністрів України

Про День працівників освіти: Указ Президента України від 11 вересня 1994 р. № 513/94

Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002

Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-ІV 

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96

Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011 № 3206-VI

Про засади державної мовної політики: Закон України 03.07.2012 № 5029-VI

Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту: Указ Президента України  від 28.09.2004 № 1148/2004

Щодо заходів безпеки у навчальних закладах

Розділ II. УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ

 Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2014/2015 навчальному році

Про використання Методичних матеріалівщодо організації навчання і перевірки знань,проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності лист Міністерства № 1/9-319 від 16.06.2014

Про затвердження Інструкції про організацію та діяльність гімназії, Інструкції про організацію та діяльність ліцею: Наказ від 20.07.1995 р. № 217

Про затвердження Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти: Наказ Міністерства освіти і науки України від 30.12.2014 № 1547

Про затвердження Положення про золоту медаль "За високі досягнення  у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні": Наказ Міністерства освіти і науки України від 13.12.2000 № 584

Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою: Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.12.2000 № 579

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка: Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811

Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 1004

Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 646

Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778

Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 5 лютого 2001 р. № 45

Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів: Лист МОН № 1/9-533 від 07.08.13 року

Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів: Наказ МОН № 772 від 17.06.13 року

Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 114

Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2002 р. № 284

Наказ Міністерства № 1723 від 09.12.2013 "Про діяльність санаторних та спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів

Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306

Про затвердження Положення про дистанційне навчання: Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013  № 466

Про назви, печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2004 р. № 120

Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні: Указ президента України від 4 липня 2005 р. № 1013/2005 

Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. № 1312 
Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України у 2013 році: Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.11.2012 № 1244 

Про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо забезпечення доступу до якісної освіти: Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 18.08.2005р. № 8/1-2 

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності: Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.09.2011 № 1099

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності: Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601

Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти: Наказ МОНмолодьспорт №329 від 13.04.11 року

Про організацію та порядок оплати праці за заміни тимчасово відсутніх учителів: Лист МОН № 1/9-770 від 28.11.2008 року

Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ МОН №1205 від 06.12.10 року

Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту: Лист МОН № 1/9-67 від 08.02.10 року

Про прийом дітей до 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ МОН № 204 від 07.04.05 року

Порядок видачі дублікатів атестатів та свідоцтв

Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку: Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.09.2003 N 595

Розділ III. ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ

Державніий стандарт початкової загальної  освіти 

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392

Розділ ІV. НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів


Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою

Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою

Навчальні програми для 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з вивченням іноземних мов

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Держдавним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Навчальні програми для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів

Навчальні програми для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів (за новим Державним стандартом базової і повної середньої освіти)

Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Навчальні програми факультативів та курсів за вибором

Розділ V. ІНСТРУКТИВНІ МАТЕРІАЛИ

Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року

Про навчальні плани та програми спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів на 2014 - 2015 навчальний рік

Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2013/2014 навчальному році

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році

Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти 

Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності: Наказ МОН № 1239 від 28.08.13 року

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників

Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах

Інструкція щодо ведення класних журналів у 5-11 (12) класах

Обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи

Тривалість уроків у початкових класах

Лист МОН від 20.03.09 № 1/9-182 «Щодо особливостей застосування контрольних навчальних нормативів і вимог з фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах»

Лист №1/9-383 від 30.05.2013 "Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році" 

Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі 

Про переліки навчальної літератури рекомендованої Міністерством освіти  і науки України для використання загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році: Лист МОН України № 1/9-573 від 23.08.2013

 ЗНО


Зовнішнє незалежне оцінювання 2014

Головне меню