Субота, 08 лютого 2014 14:35

Нормативно-правова база


Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ДОКУМЕНТИ

Конституція України

Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-ІV 

Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI

Про звернення громадян: Закон України від 02.10.1996 № 393/96

Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 07.04.2011 № 3206-VI

Про засади державної мовної політики: Закон України 03.07.2012 № 5029-VI

Про Національну доктрину розвитку фізичної культури і спорту: Указ Президента України  від 28.09.2004 № 1148/2004

Рішення Національного агенства з питань запобігання корупції "Про затвердження Порядку проведення перевірок Національним агенством з питань запобігання корупції" від 11.08.2016 № 2

Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо застосування державної мови" від 07.10.2016 № 1/9-542

Розділ II. ГАЛУЗЕВІ  ДОКУМЕНТИ

Закон України "Про освіту"

Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" щодо працевлаштування випускників" від 06.10.2016 № 1662-VІІІ

Про дошкільну освіту: Закон України

Про загальну середню освіту: Закон України

Про позашкільну освіту: Закон України

Державна національна програма "Освіта"    

Про День працівників освіти: Указ Президента України від 11 вересня 1994 р. № 513/94

Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002

Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань,проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності. Лист МОНУ від 16.06.2014 № 1/9-319

Про порядок створення, реорганізації та ліквідації навчально-виховних закладів: Постанова Кабінету Міністрів України

Щодо заходів безпеки у навчальних закладах. Наказ МОНУ від 06.01.2015 № 2

Про затвердження Положення про золоту медаль "За високі досягнення  у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні": Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306

Положення про нагородження похвальним листом та похвальною грамотою: Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.02.2012 № 115

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про освіту державного зразка: Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811

Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 1004

Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 646

Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. N 778

Про затвердження Положення про піклувальну раду загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 5 лютого 2001 р. № 45

Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів. Лист МОНУ від 07.08.2013 № 1/9-533

Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів: Наказ МОН № 772 від 17.06.13 року

Про затвердження Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 р. № 114

Про затвердження Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу: Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 квітня 2002 р. № 284

Наказ Міністерства № 1723 від 09.12.2013 "Про діяльність санаторних та спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів

Про затвердження Положення про навчально-виховний комплекс «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвітній навчальний заклад – дошкільний навчальний заклад»: Постанова Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 306

Про затвердження Положення про дистанційне навчання: Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013  № 466

Про назви, печатки, штампи, вивіски загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 17 лютого 2004 р. № 120

Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні: Указ президента України від 4 липня 2005 р. № 1013/2005 

Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 31 грудня 2005 р. № 1312 

Про виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України «Назустріч людям» щодо забезпечення доступу до якісної освіти: Рішення колегії Міністерства освіти і науки України від 18.08.2005р. № 8/1-2 

Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності: Наказ Міністерства освіти і науки України від 22.09.2011 № 1099

Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності: Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 № 522

Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2004 № 601

Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти: Наказ МОНмолодьспорт №329 від 13.04.11 року

Про затвердження Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів: Наказ МОН №1205 від 06.12.10 року

Про вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку: Наказ Міністерства освіти і науки України від 04.09.2003 N 595

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Положення про освітній округ" від 31.08.2016 № 574

Закон України "Про внесення зміни до Кодексу законів про працю України щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації з правом Європейського Союзу" від 12.11.2015 № 785-VІІІ

Лист Міністерства соціальної політики України "Щодо застосування постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2015 № 1013" від 16.12.2015 № 19113/0/14-15/13

Лист Міністерства освіти і науки України "Про доступність дітей з особливими потребами до опорних навчальних закладів" від 09.06.2016 № 1/9-293

Постанова Кабінету Міністрів України "Про ефективне використання державних коштів" від 11.10.2016 № 710

Наказ Міністерства освіти і науки України "Щодо питання попередньої сплати товарів, робіт та послуг, що закуповуються за бюджетні кошти на 2017 рік" від 06.10.2016 № 1203

Лист Міністерства освіти і науки України щодо дотримання законодавства при наданні додаткових освітніх послуг від 18.10.2016 № 1/9-557

Розділ III. ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ В ГАЛУЗІ 

Державніий стандарт початкової загальної  освіти 

Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти: Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392

Розділ ІV. НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Держдавним стандартом базової і повної загальної середньої освіти)

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Навчальні програми для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів

Навчальні програми для 8-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням окремих предметів (за новим Державним стандартом базової і повної середньої освіти)

Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів

Навчальні програми факультативів та курсів за вибором

Лист Міністерства освіти і науки України "Про скасування висновку" від 31.10.2016 № 1/9-574 (курс "Сімейні цінності")

Лист Міністерства освіти і науки України "Про Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями) у 2016/2017 навчальному році" від 29.06.2016 № 1/9-332

 Лист Міністерства освіти і науки України "Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах" від 17.08.2017 № 1/11-8269

Про затвердження типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами. Наказ МОН № 813 від 26.07.18

Розділ V. ІНСТРУКТИВНІ МАТЕРІАЛИ

Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу під час проведення навчальних екскурсій та навчальної практики учнів загальноосвітніх навчальних закладів

Інструкція про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти 

Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників

Інструкція щодо ведення класних журналів у 1-4 класах

Інструкція щодо ведення класних журналів у 5-11 (12) класах

Обсяг і характер домашніх завдань для учнів початкової школи

Тривалість уроків у початкових класах

Лист МОН від 20.03.09 № 1/9-182 «Щодо особливостей застосування контрольних навчальних нормативів і вимог з фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах»

Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі 

Про організацію та порядок оплати праці за заміни тимчасово відсутніх учителів: Лист МОН № 1/9-770 від 28.11.2008 року

Лист Міністерства освіти і науки України "Про висування кандидатів (колективів) на здобуття Державної премії України в галузі освіти 2017 року" від 01.11.2016 № 1/9-576

Про врахування середнього бала документа про повну загальну середню освіту: Лист МОН № 1/9-67 від 08.02.10 року

Порядок видачі дублікатів атестатів та свідоцтв

Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо організації навчального процесу для учнів з особливими освітніми потребами з урахуванням змін" від 30.08.2016 № 2/1-14-1659-16

Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо надання деяких роз'яснень з організації навчально-виховного процесу у початковій школі" від 06.09.2016 № 1/9-464

Лист Міністерства освіти і науки України "Про проведення VІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка" від 14.09.2016 №1/9-491

Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України" від 15.08.2016 № 974

Лист Міністерства освіти і науки України "Про скасування листа МОН від 28.01.2014 № 1/9-74"Щодо контролю та оцінюванню навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів" від 07.10.2016 № 1/9-541

Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо опалення навчальних закладів " від 17.10.2016 № 1/9-555

Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах у 2017/2018 навчальному році" від 09.08.2017 № 1/9-436

Лист Департаменту освіти і науки виконавчого органу київської міської ради "Про структуру 2018 - 2019 навчальног року" від 17.07.2018 № 063-7622

Лист Міністерства освіти і науки України " Щодо вивчення у закладах загальної середньої освіти навчальних предметів у 2018/2019 навчальному році" від 03.07.2018 № 1/9-415

Лист Міністерства освіти і науки України "Про переліки навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти і науки України для використання у закладах загальної середньої освіти"

РОЗДІЛ  VІ НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Про організаційні заходи щодо прийому дітей до 1-х класів закладів загальної середньої освіти: наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту

 Наказ Міністерства освіти і науки України  від 20.08.2018 № 923 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо адаптаційного періоду для учнів першого класу у Новій українській школі"

Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.08.2018 № 924 "Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 10.08.2018 № 1143 "Про затвердження професійного стандарту “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”"

Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами. Наказ МОН № 814 від 26.07.18

Про затвердження типової освітньої програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями. Наказ № 816 від 26.07.18

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих  Міністерством освіти і науки України для використання у початкових класах закладів загальної середньої освіти з навчанням українською мовою

РОЗДІЛ  VІІ .  ЗНО  (ДПА)


Зовнішнє незалежне оцінювання 

Вступна кампанія

Інформаційна підтримка