Учителю трудового навчання (2)

  

18 вересня 2018р. на базі СШ №298 відбулась науково-методична конференція,  присвячена методичним аспектам викладання предмету «Трудове навчання» за оновленими програмами.

    В роботі конференції взяли участь: Боринець Н.І - доцент кафедри методики природничо- математичної освіти і технологій ІППО  Київського університету ім..Б.Грінченка;  Рак Л.М. -  методист НМЦ ІППО Київського університету ім..Б.Грінченка, Ходзицька І.Ю.- автор підручника  «Трудове  навчання»,  вчителі трудового навчання    району.

     Основна увага учасників конференції була зосереджена на особливостях викладання трудового навчання у 5-9 класах та технологій у 10-11-х класах. Н. І.Боринець, як  досвідчений фахівець університету імені Бориса Грінченка ІППО,  зупинились на: ключових компетентностях, які покликані наблизити процес трудового навчання до життєвих потреб учня, особливостях оновленої програми, які ґрунтуються на основі проектно-технологічної діяльності учнів,  розповіла про зміну  підходів до опанування змістом предмету «Трудове навчання» і наголосила на особливості оновленої програми, у якій закладено високий рівень академічної автономії вчителя.  Особлива увага була приділена плануванню уроків трудового навчання, реалізації ключових і спеціальних компетентостей та модульній структурі нової програми з «Технологій».

Цікавим був виступ автора підручника «Трудове навчання» Ходзицької І.Ю., яка   розповіла про значення підручника у формуванні в учнів ключових і предметних компетентностей на уроках трудового навчання.

  Члени РМО вчителів  трудового навчання району  затвердили головну методичну тему на 2018-2019н.р. «Створення особливого середовища на уроках трудового навчання, як запоруки формування ключових компетентностей, відповідно до оновленого змісту програми трудового навчання».

 

            Методист НМЦ       Т. Рибачек