Середа, 04 березня 2015 08:09

ПЕРЕЛІК ОБОВ’ЯЗКОВИХ ДОКУМЕНТІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ПРЕДМЕТА «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА»

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

 • Акти прийому спортивного залу та перевірки готовності спортивного інвентарю та обладнання
 • Річний план-графік
 • Календарно-тематичний план
 • План-конспект уроку фізичної культури
 • Журнал  інструктажів з техніки безпеки на уроках фізичної культури (первинний (І семестр), повторний (ІІ семестр), позаплановий, цільовий)
 • Довідка про поглиблений медичний огляд (ПМО) учнів на початок навчального року
 • Список учнів, які за станом здоров’я віднесені до основної, підготовчої та спеціальної медичної груп (складається на підставі наказу директора навчального закладу  згідно з медичними довідками ПМО)
 • План роботи методичного об'єднання (МО)
 • Журнал обліку роботи МО
 • Календарний план проведення міських, районних фізкультурно-спортивних заходів
 • Календарний план проведення шкільних спортивно-масових, оздоровчих заходів
 • Облік документації шкільних спортивно-масових, оздоровчих заходів і змагань (положення про проведення, заявки, протоколи)
 • Річний звіт голови МО про спортивно-оздоровчу діяльність кафедри фізичного виховання
 • Накази по навчальному закладу:

  • Проведення планового медичного огляду учнів
  • Про розподіл учнів за медичними групами для занять фізичною культурою та спортивних гуртках і секціях

  Нормативні документи

  • Закон України «Про освіту» від 23 травня 1991 р. № 1060-ХІ1 (зі змінами та доповненнями)
  • Закон України «Про фізичну культуру і спорт» від 24 грудня 1993 р. №3808001 (зі змінами)
  • Закон України «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 р. №651-XIV(зі змінами)
  • Закон України «Про позашкільну освіту» від 22 червня 2000 р. №1841-111 (зі змінами)
  • Постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 14 грудня 2004 р.№24
  • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах України» від 02 серпня 2005 р. №458
  • Лист Міністерства освіти і науки України від 4 грудня 2006 р. № 1/9 - 757  «Щодо створення належних та безпечних умов життєдіяльності  учасників навчально-виховного процесу, недопущення випадків травматизму на уроках фізичної культури та позакласних фізкультурно-оздоровчих заходів»
  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 22 жовтня 2008 р. № 956 «Про заходи щодо вдосконалення роботи з фізичного виховання та збереження здоров’я школярів у навчальних закладах України».
  • Наказ Міністерства освіти і науки України від 6 листопада 2008 р. № 1008 «Про невідкладні заходи щодо збереження здоров’я учнів під час проведення занять із фізичної культури, захисту Вітчизни та позакласних спортивно-масових заходів».
  • Указ Президента України від 23 червня 2009 р. № 478/2009 «Про деякі заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні».
  • Спільний наказ Міністерства охорони України, Міністерства освіти і науки України «Про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах» від 20 липня 2009 № 518/674
  • Інструкція про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури, затверджена наказом МОН України, МОЗ України від 20.07.2009р. № 518/674.
  • Лист Міністерства освіти і науки України від 20.03.2009 р. № 1/9-182 «Щодо особливостей застосування контрольних навчальних нормативів і вимог з фізичної культури у загальноосвітніх навчальних закладах».
  • Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах» від 01.06.2010 № 521
  • Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів із фізичної культури для учнів 1- 4 класів(авт.Т.Ю. Круцевич за заг. ред.Дятленка С.М. – К. : Літера ЛТД, 2011)
  • Навчальна програма для  загальноосвітніхнавчальнихзакладівіз фізичного виховання учнів 1-11класів у процесі занять футболом (авт. Є.В. Столітенко. – К. : ТОВ «ВБ «Аванпост – Прим», 2011)
  • Навчальна програма для  загальноосвітніх навчальних закладів із фізичної культури для учнів 5-9 класів (авт. Т.Ю. Круцевичта ін. за  заг.ред. Дятленка С.М. - К. : Літера ЛТД, 2009)
  • Навчальна програма для  загальноосвітніх навчальних закладів із фізичної культури з фізичної культури для учнів 5-9 класів (авт. Т.Ю. Круцевич та ін.за заг. ред. Дятленка С.М. - К. : Літера ЛТД, 2012)
  • Навчальна програма із фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів для учнів 10-11 класів(авт. І.Ю. Круцевич та інші за заг. ред. Дятленка С.М. -  К. : Літера ЛТД, 2010)
  • Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів із фізичної культури для учнів 1-4 класів, віднесених до спеціальної медичної групи (авт. Майєр В.І., Деревянко В.В., 2006)
  • Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів із фізичної культури для учнів 5-9 класів, віднесених до спеціальної медичної групи (авт. Майєр В.І., Деревянко В.В., 2008)

  Перелік обов'язкових документів вчителя фізичної культури

  1) Закон України про освіту.

  2) Конвенція про права дитини.

  3) Закон України "Про фізичну культуру і спорт".
  4) Цільова комплексна програма "Фізичне виховання - здоров'я нації".

  5) План заходів на виконання Цільової комплексной програми "Фізичне виховання - здоров'я нації".

  6) Національна доктрина розвитку фізичної культури та спорту.

  7) Державні вимоги до системи фізичного виховання.

  8) Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів.

  9) Відомості про дітей, які за станом здоров'я відносяться до підготовчої та спеціальної медичних груп.
  10) Навчальні програми: 

    -  для 1 - 4 класів;
    -  для 5 - 9 класів;
    -  для 10-11 класів.

  11) Навчальна плануюча документація

    - графік розподілу і проходження навчального матеріалу;
    - плани-конспекти на серію уроків (блок-конспекти);
    - дидактичний матеріал (розділ "Додаткова освіта").

  12) Методичні рекомендації щодо вивчення фізичної культури в поточному навчальному році;

  13) Критерії оцінювання навчальних досягнень з фізичної культури.(тут),(щодо особливостей застосування контрольних нормативів...), методичні пояснення щодо оцінювання навчальних досягнень  у 2014-2015 н.р.

  14) Науково-методичні та науково-популярні журнали з фізичної культури.
  15) Класні журнали.

  16) Матеріали до атестації.( нове положення про атестацію)

  17) Журнали спортивних секцій (якщо діяльність секцій фінансується за рахунок коштів гурткової роботи).

  18) План спортивно-масових заходів на навчальний рік.

  19) Положення про проведення спортивно-масових заходів в закладах освіти.

  20) Загальні правила поведінки учнів під час навчально-виховного процесу у ЗНЗ України.

  21) Документація з техніки безпеки:

    - посадова інструкція: учителя, учителя фізичної культури , старшого учителя фізичної культури, керівника гуртка;
    - інструкція з охорони праці, правила поведінки учнів у спортивному залі, спортивному майданчику;
    - інструкція з охорони праці при проведенні спортивно-масових заходів;
    - інструкція з охорони праці під час проведення занять з усіх розділів програми (легка атлетика, гімнастика...)
    - журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці для учнів;
    - акт проведення перевірки на надійність спортивного обладнання  - акт-дозвіл на експлуатацію спортивного залу.

  22) Інвентарна книга.

  23) Паспорт спортивного залу.

  24) План роботи спортивного залу на рік.

  25) Перспективний план оснащення спортивного залу.

  26) Графік роботи спортивного залу.

  27) Правила електробезпеки у спортивному залі.

  28) Інструкція з пожежної безпеки у спортивному залі.

  29) План евакуації у випадку аварійних ситуацій у спортивному залі.

  30) Схема евакуації зі спортивного залу.

  31) План роботи предметно-методичної комісії вчителів фізичної культури школи. Протоколи засідань.

  Читати 6877 разів Останнє редагування Середа, 04 березня 2015 08:45

  Головне меню